36+ حکومت افغانستان قبل از طالبان Images

36+ حکومت افغانستان قبل از طالبان Images. شماری از اعضای این هیئت لحظات قبل از سفر شان به قطر در فرودگاه کابل در گفتگو با خبرنگاران به آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان ابراز خوشبینی کردند. حکومت افغانستان دو لست از اعضای هیئت مذاکره‌کننده با طالبان را آماده ساخته است.

36+ حکومت افغانستان قبل از طالبان Images
AfghanIrca News Agency | سفر خلیلزاد به پاکستان؛ نمایندگان … from www.afghanirca.com

وضعیت سلامت رهبر جوان کوریای شمالی بازهم مناقشه برانگیز شد، چون تصاویر جدیدی که از وی منتشر شده، نشان می‌دهد که او لاغرتر از قبل شده است. وزراء، لوی سارنوال، رئیس بانک مرکزی، رئیس عمومی امنیت ملی، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق. معاون سیاسی گروه طالبان همچنین اطمینان داده که پس از استقرار «حکومت اصیل اسلامی»، این گروه به حقوق زنان، اقلیت‌ها و حفظ امنیت کارمندان در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که در مجمع دیپلماسی آنتالیا سخن می‌گفت تاکید کرد.

امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حلف پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به مجلس نمایندگان تقدیم می‌گردد.

شماری از اعضای این هیئت لحظات قبل از سفر شان به قطر در فرودگاه کابل در گفتگو با خبرنگاران به آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان ابراز خوشبینی کردند. دست‌کم از یک سال قبل، رئیسی را پیروز انتخابات ١۴٠٠ می‌دانستم. در باب عواقب ناگوار ماچ کردن بیرق. شماری از اعضای این هیئت لحظات قبل از سفر شان به قطر در فرودگاه کابل در گفتگو با خبرنگاران به آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان ابراز خوشبینی کردند.